Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatás

Utolsó módosítás: 2020. november 04.

Gyógypedagógiai és Fogyatékosságtudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport célja:

A gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány területéhez kapcsolódó kutatások koordinálása, lebonyolítása és a kutatási eredmények disszeminálása.
További cél: az új gyógypedagógia BA szak erősítése, és az akkreditációs kritériumoknak való megfeleltetése érdekében, új nagyobb volumenű kutatások indítása.

A kutatócsoport által koordinált jelenleg folyó kutatások:

A kutatócsoport jelenleg két témakörben is nagymintás kutatást folytat, a gyakorlóhelyeket is bekapcsolva:

- Az első kutatás címe: A motiváció és az iskolai eredményesség összefüggéseinek kutatása kiemelt figyelmet igénylő tanulók körében. Ennek keretében négy alkutatás foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulói csoportokkal (tanulási zavar, SNI, hátrányos helyzet, tehetség). E kutatásra a szakfelelős kutatási témapályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz, melynek elbírálása folyamatban van.

- A második kutatás: A nyelvi fejlődés sajátosságai, és összefüggései az Infokommunikációs eszközhasználattal koragyermekkorban címmel, a logopédia szakterületéhez kapcsolódik.

A kutatócsoport vezetője:

 • Dr. Dávid Mária mb. intézetigazgató, főiskolai tanár

A kutatócsoport tagjai:

 • Dr. Jászi Éva - egyetemi docens - Gyógypedagógiai Intézet
 • Burom Katalin – mesteroktató, logopédus-pszichopedagógus - Gyógypedagógiai Intézet
 • Ládiné Szabó Tünde – mesteroktató – pszichopedagógus - Gyógypedagógiai Intézet
 • Fürné Mosoni Anita – mesteroktató - Gyógypedagógiai Intézet
 • Désfalvi Ildikó - mesteroktató, logopédus - Gyógypedagógiai Intézet
 • Dr. Taskó Tünde Anna – pedagógiai szakpszichológus - Pszichológia Intézet
 • Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa - csecsemő- és kisgyermeknevelő - Pszichológia Intézet
 • Nagyné Klujber Márta – gyógypedagógus – Neveléstudományi Intézet/Pedagógia Tanszék
 • Dr. Révész-Kiszela Kinga - adjunktus - Sporttudományi Intézet/Testnevelés Tanszék
 • Havasiné Kovács Helga – nyelvész-pszichológus – Magyar Nyelvészeti Tanszék
 • Fábián Zsuzsanna – logopédus – Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézmény

A kutatásba bevont doktorandusz hallgatók:

 • Varga Eszter, Neveléstudományi Doktori Iskola

A kutatócsoport adminisztrátora:

 • Rázsiné Kovács Beáta

A kutatócsoport székhelye és címe: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 12.

A kutatócsoport e-mail címe: gyogypedagogia@uni-eszterhazy.hu 

 

 

 

 

 


< Vissza