Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oktatóink előadása az Agria Média Konferencián

Utolsó módosítás: 2020. október 15.

A Gyógypedagógiai és Fogyatékosságtudományi Kutatócsoport 2018-ban indította el kutatását az infokommunikációs eszközhasználat és a kora gyermekkori beszédfejlődés összefüggései témakörében.

A jelenleg is folyamatban levő kutatás részeredményeiről számoltak be a Gyógypedagógiai Intézet és a Pszichológiai Intézet oktatói az Agria Média Konferencián, 2020. október 8-9-én.

Az online konferencián két szekcióban a következő előadások hangzottak el:

Dávid Mária, Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa:
Digitális eszközhasználat kora gyermekkorban

Taskó Tünde Anna, Burom Katalin:
Az IKT eszközök használatának hatása az expresszív nyelvi fejlődésre és a beszédértésre az óvodáskor elején

A longitudinális kutatás folytatódik.

Dr. Dávid Mária
intézetigazgató, főiskolai tanár


< Vissza