Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Előzetes tanulmányok beszámítása

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 11.

EGYÉNI TANULÁSI UTAK LEHETŐVÉ TÉTELE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYÓGYPEDAGÓGUS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATA SZÁMÁRA A 2018/2019. TANÉVTŐL

Előzmények

Az Eszterházy Károly Egyetemen a 2018/19-es tanévben újonnan induló gyógypedagógia BA szak levelező tagozatán az figyelhető meg, hogy a felvett első éves hallgatók 80-90%-a már rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel. Ezek nagy többsége a pedagógusképzés területén szerzett diplomát jelent, (csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító/különböző szakos tanár) de más szakképzettségek is megjelennek az előzetes tanulmányokban (szociálpedagógus, agrármérnök, diplomás ápoló, közgazdász, stb). Ezért a Gyógypedagógia Tanszék javaslatára az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy az egyéni tanulási utak tervezését támogatja és teszi lehetővé a gyógypedagógus képzésben.

Az egyéni tanulási utak

Az előzetes tanulmányok beszámítását szabályozó törvényi előírások és az intézményi hallgatói követelményrendszer rendelkezéseivel összhangban az előzetesen már teljesített kreditek beszámíthatók a képzésbe, amennyiben az előírt feltételek fennállnak.
A beszámítások következtében felszabaduló tanulmányi időben a hallgatók felvehetnek felsőbb évfolyamos tanegységeket is, ha azok előtanulmányi feltételeit már teljesítették.
Az egyéni tanulási utak tervezését segítő tantervi háló nem jelent kötelező haladást, de bemutatja, hogy mely tanegységek teljesíthetők egy adott félévben.

EGYÉNI TANULÁSI UTAK TERVEZÉSÉT SEGÍTŐ TANTERVI HÁLÓ A 2018/2019-ES TANÉVTŐL

1. A gyógypedagógusi szakképzettségek közös ismeretei

2. Logopédia szakirány ismeretei

3. Pszichopedagógia szakirány ismeretei

4. Inkluzív nevelés - a választott szakirányt bővítő differenciált szakmai ismeretek

5. Szabadon választható tanegységek

6. Minden félévben meghirdetésre kerülő tanegységek


< Vissza